Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

morehappy
15:51
morehappy
15:51
    Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
     
— Anthony de Mello
Reposted frompiepszoty piepszoty viayouaresonaive youaresonaive

March 28 2015

morehappy
20:43
morehappy
20:24
6861 b1e5 500
Reposted fromojkomena ojkomena viamojahistoriaa mojahistoriaa
morehappy
19:57
Kocham Cię.. ale juz Cię nie lubie .
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa

January 18 2015

morehappy
16:17
Trzeba być cierpliwym, a wszystko się zmieni na lepsze.

Reposted fromprecelka precelka viamojahistoriaa mojahistoriaa
morehappy
16:16
1314 3d4d 500
Reposted fromangelllina angelllina viakeep-going keep-going
morehappy
16:16
Twoim najsilniejszym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. Ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobrażenia.
— Joseph Murphy
Reposted fromrailus railus viakeep-going keep-going
morehappy
16:15
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
16:09
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamojahistoriaa mojahistoriaa

January 13 2015

morehappy
22:07
3403 5657
Reposted fromzenibyja zenibyja viamysunshine mysunshine
morehappy
22:05
3122 565d
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakeep-going keep-going

December 28 2014

morehappy
09:49
5601 0b3e 500
Reposted fromSophiesphere Sophiesphere viaannairda annairda
morehappy
09:24
4317 bb9b 500
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viaannairda annairda
morehappy
09:23
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viaannairda annairda
morehappy
09:13
(...) bo nikt przecież nie żyje, jak by chciał. A zresztą gdyby nawet się dało, jak by człowiek chciał, czy byłoby mu lepiej? Nigdy nie wiadomo, czy tak, jak człowiek by chciał, nie byłoby akurat gorzej. To może każdy ma nie tylko takie życie, jakie ma, ale i najlepsze jakie mógłby mieć.
— Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu
morehappy
08:58
1716 7754 500
morehappy
08:54
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
08:53
3889 8f24

tastefullyoffensive:

*trot* *trot* *trot* *trot* [via]

December 20 2014

morehappy
12:11
9603 60e6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl